Dejepisná a geografická olympiáda

V utorok 09.02.2016 sa v CVČ Relax v Rimavskej Sobote konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Krásne úspechy dosiahli aj žiaci našej školy. Matthias Kasar /kvarta/ stratil z celkového počtu 100 bodov len 8 bodov a svojimi vedomosťami vysoko prevýšil spolusúťažiacich. Obsadil 1. miesto s postupom na krajské kolo. Jeho spolužiačka Júlia Sirotiaková sa umiestnila na krásnom treťom mieste.

Ich spolužiak Igor Paľovský súťažil týždeň predtým v okresnom kole Geografickej olympiády. Víťazstvo mu uniklo len o 1 bod a umiestnil sa na veľmi peknom druhom mieste.

Všetkým žiakom, ktorí vzorne reprezentujú našu školu srdečne blahoželáme.

Žiakov na súťaž pripravovali Mgr. Liptáková a PaedDr. Ferenczová.