Chicago, the City of Wind

Jazyk nie je cieľ. Je to len prostriedok na dosiahnutie cieľa. Keďže sa na našom gymnáziu kladie dôraz na výučbu cudzích jazykov, nebolo problémom porozumieť veľmi pútavej prednáške amerického diplomata Jasona B. Khila, ktorú zorganizovala  Mgr. Ľudmila Beracková. Naša škola sa čoraz viac snaží zapájať do projektov rôzneho druhu. Študenti sú motivovaní participovať v nich a to aj vďaka pedagógom, ktorí sa im snažia poskytnúť čo najviac možností na sebarealizáciu, rozvíjanie a zdokonaľovanie svojho talentu, či pri zvyšovaní si všeobecného rozhľadu  v prírodných a aj humanitných vedách.

Obyvateľ Chicaga, ktorý má korene v Poľsku a Írsku, je diplomatom a počas svojho pobytu na Slovensku prednášal už na viacerých vysokých aj stredných školách práve o svojom meste. V utorok, 25. októbra mali žiaci tretieho ročníka gymnázia možnosť vypočuť si prednášku Jasona B. Khila, ktorý im priblížil históriu Chicaga, jeho fascinujúce miesta, zaujímavosti  a v neposlednom rade nemohla chýbať ani diskusia, v ktorej sa študenti školy zaujímali či už o politickú situáciu v USA, vzťah USA k Slovensku, či o ekonomickú situáciu našej krajiny z pohľadu zahraničného diplomata.

Po prednáške nám venoval niekoľko minút, kde nám v rozhovore prezradil, prečo sa rozhodol robiť tieto “aktivity” na slovenských školách.
So the embassy think it’s really important for us, the american diplomats, to travel around Slovakia and to meet the Slovak youth and high- school students across the country. We actually have a programme that sends us all over the country to talk to the youth.”
Povedal tiež, že je veľmi dôležité venovať sa výučbe cudzích jazykov, z ktorých najmä angličtina otvára každému nové možnosti a príležitosti.

My, študenti sme veľmi vďační, že sme mali možnosť zúčastniť sa prednášky a veríme, že škola nám bude aj naďalej poskytovať podobné príležitosti.

Oskar Vígh, III.B