Celoštátny úspech v triede s vyučovacím jazykom maďarským

Tento rok sa uskutočnil 26. ročník celoštátnej recitačnej súťaže Mihálya Tompu v prednese poézie a prózy. Súťaž bola trojkolová. Okresné kolo sa skončilo veľmi spešne, keďže sa až traja naši žiaci – Orsolya Kovácsová (1.C), Iveta Farkašová (4.C) a aj Benjamin Zagyi (4.C) umiestnili na prvom mieste. V semifinále už skúsení štvrtáci jednoducho nemali konkurenciu a obidvaja postúpili z prvého miesta do finálového kola. Celoštátne finále sa aj tento rok uskutočnilo v Rimavskej Sobote, kde Ivetka predniesla vo 4. kategórii báseň od Sándora Máraiho Halotti beszéd a Benji predniesol dielo slammerky Niki Dékányovej, pod názvom Csend. Študenti skončili v krásnom striebornom pásme. Na súťaži sa cítili veľmi dobre a dôstojne reprezentovali našu školu. Ďakujeme a prajeme veľa ďalších životných úspechov!