Blahoželáme našim recitátorom

V Drienčanoch, 18. októbra 2016  sa na počesť významného slovenského rozprávkara Pavla Emanuela Dobšinského uskutočnil   XIII. ročník regionálneho kola v prednese slovenskej rozprávky  Zlatá podkova, zlaté pero a zlatý vlas. Cieľom tejto súťaže bolo, aj je, viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej rozprávky, objavovať krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, spopularizovanie slovenskej rozprávky a objavovanie a výchovu recitátorských talentov. Gymnázium Ivana Kraska v Rimavskej Sobote úspešne reprezentovali dvaja študenti a to Vratko Mančuška z prímy, ktorý sa umiestnil v II. kategórii na 3. mieste a  Ema Kúnová zo sekundy, ktorá skončila na prvom mieste v III. kategórii. Obidvaja tak postúpili na celoslovenské kolo súťaže, ktoré sa konalo 19. októbra 2016. Študenti obstáli aj v širšej konkurencii. Vratko Mančuška si obhájil svoju pozíciu a v druhej kategórii skočil na treťom mieste.  Víťazom  blahoželáme a organizátorom ďakujeme za nezabudnuteľný zážitok.  Tento ročník súťaže opäť priniesol mnoho pekných prednesov a hlavne nádejí, že slovenská rozprávka má a ešte dlho mať bude pevné korene a zachová sa tak pre ďalšie generácie.

Mgr. Beáta Kováčová