Biodiverzita do škôl

Naša škola sa zapojila do projektu nadácie EKOPOLIS  „Biodiverzita do škôl“. Cieľom projektu je úprava školského areálu,  zlepšenie stavu biodiverzity. Úpravy budú slúžiť voľno časovým aktivitám žiakov školy, aj pre vzdelávacie účely. Vybraná skupina žiakov vypracovala projekt úprav, ktorý si môžete pozrieť.
Svoj názor k projektu vyjadríte formou dotazníka v piatok 21. 12. 2018 na 1. a 2. vyučovacej hodine.

Projekt Biodiverzita