Beseda o migračnej kríze

Dňa 23.2. 2016 sme sa my študenti III.A a III.B triedy zúčastnili besedy o migrácií s našou bývalou študentkou Ing. Zuzanou Krkoškovou, doktorandka na Katedre medzinárodných politických vzťahov FMV EUBA. Úvod stretnutia patril všeobecným faktom a histórií migračných kríz, ktoré nás už desaťročia globálne ovplyvňujú. Boli to väčšinou štatistiky jednotlivých migračných vĺn, ktoré sa netýkali len sveta, ale aj nás Slovákov. Tieto informácie znejú síce nezaujímavo, no v našom prípade zaujali nejedného poslucháča. Postupom času sme sa pomaly dostávali k „horúcej“ téme, o ktorej denne počúvame z médií, a tou témou bola súčasná migračná kríza. Téma, ku ktorej sme sa napokon dostali, rozprúdila v zborovni búrlivú debatu. Názory  študentov sa často líšili s názormi iných a taktiež aj s názormi prednášajúcej. Bolo však fascinujúce počúvať subjektívne názory každého študenta, ktoré mali svoje opodstatnenie. V konečnom dôsledku treba povedať, že beseda nám poskytla nový pohľad na danú problematiku, pretože sme sa dozvedeli, že realita migračnej krízy je v porovnaní s médiami takmer úplne iná. Za toto posedenie patrí menovite veľká vďaka pani profesorke Mgr. Adele Alakšovej, ktorá nám bola ochotná sprostredkovať toto príjemné posedenie. Na koniec neostáva  nič iné, len dodať, že podobných besied by sa v budúcnosti mohlo na našej škole konať viac, a to vzhľadom na stúpajúcu tendenciu tohto globálneho problému.

           Filip Hrivnák III.B