6.ročník Literárnej súťaže Ivana Kraska

Dopoludnie s Ivanom Kraskom našlo pozitívnu odozvu nielen v radoch žiakov našej školy, ale i u žiakov Obchodnej akadémie v Rimavskej Sobote, ako aj v Gymnáziu Mateja Hrebendu v Hnúšti. Hudba a umelecké slovo dominovali podujatiu odohrávajúcemu sa  v jedálni gymnázia už po šiestykrát.  Asi stovka žiakov v publiku so záujmom sledovala vyhlásenie výsledkov 6.ročníka Literárnej súťaže a následný umelecký program. V úvode podujatia odznela krátka prezentácia o živote a diele Ivana  Kraska, ktorú si pripravili žiačky oktávy Michaela Baboľová a Radka Činčurová.
Predseda hodnotiacej poroty Dr. Ľubomír Šárik vyhodnotil úroveň súťaže, porovnal posledný ročník s tými predchádzajúcimi. Práce hodnotil spolu s ďalšími stabilnými členmi poroty – PhDr. Martou Hlušíkovou, dlhoročnou pedagogičkou a zástupkyňou riaditeľa na našej škole a Mgr. Mariánom Lackom, riaditeľom Základnej umeleckej školy v Rimavskej Sobote.
Súťažilo sa v kategóriách:  poézia mladší žiaci, poézia starší žiaci, próza mladší žiaci, próza starší žiaci. V tomto ročníku, napodiv, bolo podstatne viacej príspevkov, a teda aj väčšia konkurencia, v kategóriách poézie.

Najväčšiu mieru tvorivosti ukázali  a ako najúspešnejší boli vyhodnotení nasledovní súťažiaci:

Poézia mladší žiaci:

 1. Zuzana Ďuricová /tercia, GIK – IKG Rimavská Sobota/
 2. Frederika Lodová /kvarta, GIK – IKG Rimavská Sobota /
 3. Tatiana Schmidtová a Kristína Stieranková /GMH Hnúšťa/

Poézia starší žiaci:

 1. Erika Stopková /III.A, GIK – IKG Rimavská Sobota/
 2. Radka Slabejová /IV.A, GIK – IKG Rimavská Sobota/
 3. Bibiana Hudecová /OA – KA Rimavská Sobota/ a Anna Darabošová /III.A GIK – IKG Rimavská Sobota/

Próza mladší žiaci:

 1. Lea Antalová /tercia, GIK – IKG Rimavská Sobota/
 2. Filip Miháľ /kvarta, GIK – IKG Rimavská Sobota/
 3. Cynthia Ferenczová /príma, GIK – IKG Rimavská Sobota/ a Hannah Bodollóová /GMH Hnúšťa/

Próza starší žiaci

 1. Kristína Purdeková /OA – KA Rimavská Sobota/
 2. Nika Černá /septima, GIK – IKG Rimavská Sobota/
 3. Lucia Hampachelová /GMH Hnúšťa/ a Dominika Štoberová /IV.A, GIK – IKG Rimavská Sobota/

Úryvky z víťazných prác si diváci mohli vypočuť v podaní žiakov gymnázia alebo priamo z úst autoriek.

Na vyhlásenie výsledkov bezprostredne nadviazalo pásmo poézie Ivana Kraska, doplnené hudobnými vsuvkami, ktoré divákom priblížilo inú tvár básnika, než sme zvyknutí. Aj Krasko bol mladý a cit lásky mu nebol vôbec neznámy. Vrelá náklonnosť, túžba po milovanej, ale i sklamanie v láske, to všetko sa skrýva vo veršoch jeho ľúbostnej poézie.

Recitátori Zuzka Ďuricová, Miška Bartóková, Filip Miháľ, Miška Baboľová, Michal Antal, Oskar Vígh ako aj muzikanti Marián Nosáľ, Michal Antal, Marcel Klamárik, Lenka Ilčíková a Erik Odler si získali zaslúžené uznanie spolužiakov.

Zostavovateľka programu PhDr. Nadežda Stanová v závere srdečne poďakovala všetkým účinkujúcim, vyjadrila nádej, že diváci zažili s nimi príjemné chvíle a že o rok sa všetci stretnú pri 7.ročníku súťaže znova.

                          PhDr. Nadežda Stanová

Ďakujeme kolegyni Dr. Stanovej za prípravu a realizáciu celého podujatia a za celoročnú organizáciu súťaže.

Fotogaléria k článku