55. výročie úmrtia Ivana Kraska

Dňa 7. marca 2013 sme sa pri príležitosti 55. výročia úmrtia Ivana Kraska zúčastnili pietnej spomienky v jeho rodnej obci Lukovištia. Pietny akt začal spomienkou na básnika v dome smútku v miestnom cintoríne za účasti významných osobností kultúrneho, spoločenského a politického  života na čele s predsedom Matice slovenskej Ing. Mariánom Tkáčom.

Slávnostné príhovory o živote a diele Ivana Kraska boli popretkávané vystúpením mužského speváckeho zboru Daxner z Tisovca. Dolinou Lukovíšť druhýkrát zazneli verše Ivana Kraska v podaní Vladimíra Rúfusa. Prvýkrát ich recitoval na pohrebe básnika.

Slávnostný deň pokračoval v kultúrnom dome prehliadkou tvorby, umeleckého a kultúrneho prednesu  študentov našej školy a desiatky škôl z nášho mesta, z Lučenca, Hnúšte, Tisovca a Revúcej.

V rámci tejto akcie boli vyhlásení víťazi 4. ročníka literárnej, výtvarnej a fotografickej  súťaže na počesť Ivana Kraska, ktorú organizuje naša škola.

Naši víťazi:

Literárna časť:

Kategória próza:

 1. Andrej Poljak (tercia)
 2. Claudia Lakatošová (sekunda)
 3. Erik Odler, Rastislav Hutaš (obaja tercia)

Kategória próza:

 1. Saskia Ostrihoňová (tercia)
 2. Jana gáborová (tercia), Igor Paľovský (príma)

Kategória poézia:

 1. Erika Stopková (I.A)
 2. Anna Darabošová (I.A)
 3. Radka Slabejová (II.A)

Kategória próza:

 1. Dominika Štoberová (II.A), Kristína Tommová (I.B)
 2. Janka Čipková, Michaela Baboľová (obe sexta)

Výtvarná časť:

 1. Andrej Poljak (tercia)
 2. Zuzana Hrablayová (tercia)
 3. Zuzana Ďuricová (príma), Karin Molnárová (tercia)

Fotografická časť:

Čestné uznanie: Radka Činčurová (sexta)