Naši úspešní biológovia

 Dňa 20. marca 2018 sa konalo v Banskej Bystrici krajské kolo 52. ročníka Biologickej olympiády v kategórii A a B ,  ktorého  sa zúčastnili  aj naši žiaci. V teoreticko-praktickej časti kategórie A súťažili Marián Precner a Nina Timková. V projektovej časti kategórie B súťažila  Nikoleta Széplakyová (II.B).  Výborne svoj projekt obhajovala Nikoleta, umiestnila sa na 1. mieste a tak postúpila do celoštátneho kola. Aj Marián sa umiestnil na veľmi peknom 5. mieste, bol úspešný riešiteľ a od postupu do celoštátneho kola ho delilo len 4,5 bodu.
Celoštátne kolo sa uskutočnilo v Bratislave od 18. do 20. apríla 2018.  Aj toto kolo zvládla Nikoleta so cťou. Umiestnila sa na výbornom 8. mieste a  je úspešná riešiteľka. Bola aj v užšom výbere na postup do medzinárodnej súťaže BiO. A aj keď nepostúpila do medzinárodnej súťaže, získala mnoho skúseností ktoré bude môcť aplikovať v budúcnosti.
Nika,  srdečne gratulujeme  a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
Poďakovanie patrí aj pani profesorke triednej Mgr. Ľudmile Berackovej za podporu a pomoc pri písaní projektovej práce.

       RNDr. Ivica Móricová