30. ročník Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 17.12.2019 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v štyroch  kategóriách:
1A – študenti Primy a Sekundy
1B – študenti Tercie a Kvarty
2A – študenti 1., 2. ročníka a Kvinty
2B – študenti 3., 4. ročníka a Oktávy
Olympiáda pozostávala z 2 častí: písomnej a ústnej, kde žiaci mali možnosť ukázať svoje vedomosti a zručnosti z gramatiky, počúvania, čítania s porozumením a slovnej zásoby. Pri ústnej skúške sa hodnotil spontánny prejav súťažiacich pri tvorbe príbehu podľa obrázka a v rolovej úlohe. Aj keď úlohy neboli vôbec jednoduché, väčšina súťažiacich si s nimi poradila veľmi dobre.    

Všetkým víťazom školského kola srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ďalších kolách postupovej súťaže. V okresnom kole, ktoré sa uskutoční 15. januára, nás budú reprezentovať víťazi jednotlivých kategórií.

V Ý S L E D K Y
kategória 1A
1.miesto Samuel Murárik (Sekunda) 47,5 b
2. miesto Jakub Melicherčík (Sekunda) 38 b
3. miesto Viktória Iždinská (Sekunda) 35 b

kategória 1B
1.miesto Nikolas Cetner (Kvarta) 58 b
2. miesto Anna Kurilová (Kvarta) 47 b

kategória 2A
1. miesto Michal Lalik (I. B) 60,5 b
2. miesto Imre Szabolcs (II. C) 60 b 
3. miesto Martin Vaľo  (Kvinta) 54,5 b

kategória 2B
1.miesto Júlia Sirotiaková (III. B) 59 b
2. miesto Boris Bőd (III. A) 48,5 b
3. miesto Vratko Bakša  (III. A) 44 b

                            PaedDr. Erika Kuszová