28. ročník Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 10. januára 2018 sa konalo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v štyroch  kategóriách:
1A – študenti Sekundy
1B – študenti Tercie
2A – študenti 1., 2. ročníka a Sexty
2B – študenti 3., 4. ročníka, Septimy a Oktávy

Olympiáda pozostávala z 2 častí: písomnej a ústnej, kde žiaci mali možnosť ukázať svoje vedomosti a zručnosti z gramatiky, počúvania, čítania s porozumením a slovnej zásoby. Pri ústnej skúške sa hodnotil spontánny prejav súťažiacich pri tvorbe príbehu podľa obrázka. Aj keď úlohy neboli vôbec jednoduché, väčšina súťažiacich si s nimi poradila výborne a medzi víťazmi boli veľmi malé bodové rozdiely. Všetkým víťazom školského kola srdečne blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ďalších kolách postupovej súťaže. V okresnom kole, ktoré sa uskutoční 16. a 17. januára 2018, nás budú reprezentovať víťazi jednotlivých kategórií.

V Ý S L E D K Y

kategória 1A
1.miesto   Nikolas Cetner         Sekunda     /48 b/
2.miesto  Vratko Mančuška    Sekunda    /32,5 b/

kategória 1B
1.miesto   Ema Ceglédyová      Tercia         /49,5 b/
2.miesto  Martin Vaľo                Tercia        /39,5 b/

kategória 2A
1.miesto   Pavel Ďurás               Sexta          /64 b/
2.miesto   Peter Mura                Sexta          /61 b/
3.miesto   Erika Káková            I.A              /60 b/

 kategória 2B
1.miesto    Branislav Bakša      Septima     /56 b/
2.miesto   Samuel Mir               Oktáva        /53 b/
3.miesto   Alžbeta Kureková  III.B            /51b/

kategória 2C2
1.miesto   Patrícia Miroshewska      IV.B

                                                  PaedDr. Erika Kuszová