2. miesto v súťaži v audiovizuálnej tvorbe

Naši sobotskí chlapci – Patrik J. Kovács z OA Rim. Sobota, Braňo Bakša a Matthias Kasar z Gymnázia Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium Rimavská Sobota a Matej Kováč si vezú z celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej tvorbe RECfruit z Nitry krásne 2. miesto 🥈 za film s názvom Holič, ktorý vytvorili z vlastnej iniciatívy počas letných prázdnin. Srdečne blahoželáme, chlapci 🙂