17. november

      Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a Dňa boja za slobodu a demokraciu sa aj v tomto školskom roku naši študenti na hodinách občianskej náuky a etickej výchovy zapojili do tvorby projektov, ktorými vyjadrili svoje ľudské a občianske postoje k dôležitým medzníkom našej histórie, ako aj k aktuálnemu spoločenskému dianiu, ktoré vytvára priestor pre ich sebarealizáciu.

       Študenti 3.A skúmali históriu Medzinárodného dňa študentstva, maturanti sa zamýšľali nad významom vzdelania pre život v súčasnej dobe, 3. B sa podujala zmapovať práva detí a 2.B hľadala odpovede na hodnotovú orientáciu mladej generácie.

       Všetky projekty zútulnili priestory prízemia školy a poskytujú ostatným  študentom aj rodičom  možnosť nahliadnuť do čiastkových výsledkov našej spoločnej práce.

     Mgr. Adela Alakšová