Pedagogickí pracovníci

PaedDr. Miriam Szántóová, riaditeľka školy riaditel@gymrs.sk
mszantoova@gymrs.sk
Ing. Ján Fiľo, zástupca riaditeľa  jfilo@gymrs.sk
Mgr. Adela Alakšová  aalaksova@gymrs.sk
Mgr. Beáta Balciarová bbalciarova@gymrs.sk
Mgr. Milan Balciar    mbalciar@gymrs.sk
PaedDr. Svetlana Bednářová, PhD.  sbednarova@gymrs.sk
Mgr. Ľudmila Beracková  lberackova@gymrs.sk
Mgr. Marianna Béreš  mberes@gymrs.sk
Mgr. Mária Borosová mborosova@gymrs.sk
Mgr. Ildikó Csernoková  icsernokova@gymrs.sk
Mgr. Veronika Czikóová  jferenczova@gymrs.sk
 PaedDr. Judita Ferenczová  vczikoova@gymrs.sk
PhDr. Diana Halajová  dhalajova@gymrs.sk
Mgr. Ján Konček  jkoncek@gymrs.sk
Mgr. Andrea Kovácsová, výchovný poradca  akovacsova@gymrs.sk
Mgr. Beáta Kováčová bkovacova@gymrs.sk
PaedDr. Erika Kuszová  ekuszova@gymrs.sk
 RNDr. Monika Lodová  mlodova@gymrs.sk
PaedDr. Jana Lásková   jlaskova@gymrs.sk
Mgr. Jana Liptáková  jliptakova@gymrs.sk
Mgr. Tatiana Malčeková tmalcekova@gymrs.sk
RNDr. Ivica Móricová  imoricova@gymrs.sk
Mgr. Judita Munková  jmunkova@gymrs.sk
Mgr. Attila Nagy   anagy@gymrs.sk
RNDr. Mária Nociarová mnociarova@gymrs.sk
Mgr. Monika Pataiová MD
 Mgr. Alexander Szöke  aszoke@gymrs.sk
Mgr. Viktória Lisáková externý
učiteľ
 ThDr. Rastislav Polák, Ph.D. externý
učiteľ