Organizácia školského roka

Školský rok 2016/2017 sa začína  1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. júna 2016 (piatok).

Maturita 2017
Harmonogram maturitných skúšok stanoví Ministerstvo školstva SR. Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční:

Riadny termín:

  • 14. marca 2017 – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
  • 15. marca 2017 – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk
  • 16. marca 2017 – matematika
  • 17. marca 2017 – maďarský jazyk a literatúra

Ústna forma maturitnej skúšky sa na našej škole uskutoční v termíne od 22. mája 2017 do 9. júna 2017.

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 4. – 7. apríla 2017.
Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v termíne 6. – 9. septembra 2016.

 

Prázdniny
Posledný deň vyučovania
Termín prázdnin
Začiatok vyučovania
jesenné 27. októbra 2016 (štvrtok) 28. október – 31. október
2. november 2016 (streda)
vianočné 22. december 2016 (štvrtok) 23. december – 5. január
9. január 2016 (pondelok)
polročné 2. február 2017 (štvrtok) 3. február 2017 (piatok)
6. február 2017 (pondelok)
jarné 24. február 2017 (piatok) 27. február – 3. marec
6. marec 2017 (pondelok)
veľkonočné 12. apríl 2017 (streda) 13. apríl – 18. apríl
19. apríl 2017 (streda)
letné 30. jún 2017 (piatok) 3. júl – 31. august
4. september 2017 (pondelok)