Organizácia školského roka

Školský rok 2017/2018 sa začína  1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

Maturita 2018
Harmonogram maturitných skúšok stanoví Ministerstvo školstva SR. Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční:

Riadny termín:

  • 13. marca 2018 – slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
  • 14. marca 2018 – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk
  • 15. marca 2018 – matematika
  • 16. marca 2018 – maďarský jazyk a literatúra

Ústna forma maturitnej skúšky sa na našej škole uskutoční v termíne od 21. mája 2018 do 8. júna 2018.

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 10. – 13. apríla 2018.
Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne 4. – 7. septembra 2018.

 

Prázdniny
Posledný deň vyučovania
Termín prázdnin
Začiatok vyučovania
jesenné 27. októbra 2017 (piatok) 30. október – 31. október
2. november 2017 (štvrtok)
vianočné 22. december 2017 (piatok) 23. december – 5. január
8. január 2018 (pondelok)
polročné 1. február 2018 (štvrtok) 2. február 2018 (piatok)
5. február 2018 (pondelok)
jarné 16. február 2018 (piatok) 19. február – 23. február
26. február 2018 (pondelok)
veľkonočné 28. marec 2018 (streda) 29. marec – 3. apríl
4. apríl 2018 (streda)
letné 29. jún 2018 (piatok) 2. júl – 31. august
3. september 2018 (pondelok)